Alla bolag - Massor med info om alla typer av bolag

Styrelse

Styrelse

En styrelse finns i många olika typer av verksamhet. Alla aktiebolag men även andra former av bolag har en styrelse som är både utsedd och registrerad hos bolagsverket.

I de flesta föreningsformer har också styrelser.

En styrelses uppgift och roll

Uppgifter och rollen för en styrelse kan variera utifrån storleken på organisationen men framförallt på vilken form av företag eller förening som styrelsen är satt att styra.

Styrelsens arbete och ansvar skiljer sig mycket mellan t.ex. en idrottsförening och ett större aktiebolag.

Styrelsemedlemmar i styrelser

Styrelsemedlemmar i styrelser

Antalet styrelsemedlemmar i kan variera från 2 upp till ett eller några tiotal.

I alla former av styrelser finns det en styrelseordförande och oftast även en ställföreträdare ordföranden så kallad vice ordförande i styrelsen. Det är styrelsens ordförande som leder och fördelar arbetet i styrelsen men även leder styrelsesammanträdena.

I en förening har styrelsen även en kassör som har till uppgift att ha kontroll på föreningens räkenskaper och ekonomi. En kassör finns inte i bolagsstyrelserna eftersom detta ansvaret ligger på företaget och hanteras av företagets ekonomienhet.

I de flesta styrelserna finns det en utsedd sekreterare som har till uppgift att föra anteckningar och sammanställa styrelseprotokoll efter styrelsemötena. Många kan uppfatta styrelsesekreteraren som i mindre viktig uppgift i en styrelse men det är helt fel. Det är nämligen sekreteraren som skriver ned vad som sas och beslutades på styrelsesammanträdet och kan därigenom påverka och tolka besluten på önskat sätt.

Förutom ovannämnda styrelser brukar det även förekomma styrelseledamöter och kan variera i antal fram en till ett tiotal.

Valberedning för en styrelse

När en styrelse ska tillsättas så får en valberedning ansvaret att föreslå lämpliga personer till kommande styrelsearbete. Valberedningens förslag ska godkännas av föreningens medlemmar på ett årsmöte eller bolagetsägare på en bolagsstämma.

Att ingå i en valberedning innebär att man ges möjlighet att på ett enkelt sätt påverka styrelsens sammansättning och inriktning utan att själv vara alltför engagerad i det rullande arbetet.

Styrelseordförande

Styrelseordförande

Styrelseordförande har flera uppgifter och uppgifterna beror på vilken typ av företag eller organisation ordförenade för styrelsen leder. Normalt har styrelses ordförande följande uppgifter:

  • Ordförande ska leda och fördela arbetet i styrelsen.
  • Styrelseordförande ska även samordna styrelsens arbete.
  • Styrelseordförande ska även leda styrelsesammanträdena.
  • En ordförande i en förening leder årsmötena och i ett bolag kan styrelseordförande leda bolagstämman.
  • Ordförande ansvarar för kallelsen till styrelsemöten, årsmötet eller bolagsstämmor.
  • Styrelseordförande ska även fördela ordet på styrelsemöten och årsmöten.
  • Ordförande ska sammanfatta förslag som mötet kan rösta om och ta beslut på. Ofta använder styrelseordförande en ordförande klubba för att tydliggöra när styrelsen fattat ett beslut och slutat diskutera en fråga.

Styrelseordförande i en förening

Styrelseordförande i en förening

Att vara ordförande för en styrelse i en förening är lite annorlunda gentemot ett bolag eftersom det finns ofta inga som driver den dagliga verksamhet förutom styrelsen. Därför tillkommer flera uppgifter för styrelseordförande i föreningar.

  • I en förening är det styrelseordförande som för föreningens tala i dialog med omgivningen.
  • Kontrollerar att styrelsens beslut genomförs.
  • Attesterar alla föreningens räkningar

Mer fakta om alla typer av bolag

Här kan du hitta mycket mer intressant information och fakta om alla olika former av bolag men också en del roliga och lustigt om företagsformer.Meny - Alla bolag
Till förstasidan på www.alla-bolag.seHögst upp på sidanLängst ned på sidan
AktiebolagEnsklid firmaJämförNyheter