Alla bolag - Massor med info om alla typer av bolag

Oligopol

Oligopol

Oligopol innebär att marknaden inom ett område fullständigt kontrolleras av ett mindre antal företag som kan benämnas oligopolister. Ordet oligopol kommer av grekiskans oligo som betyder fåtal och póle som innebär sälja. Ifall marknaden behärskas av endast två företag kallas den inte för oligopol utan för duopol i stället. Om marknaden i stort sätt endast består av ett företag benämns detta som monopol.

Oftast drabbas de branscher som kräver mycket infrastruktur eller stora distributionsnät lättare av oligopol än branscher där det är lätt och relativt billigt att starta nya mindre företag.

Ett oligopol behöver inte nödvändigtvis vara en priskartell där man medvetet kommit överrens om priset men man anpassar priset till samma nivå ändå. Detta märks tydligt inom drivmedelsmarknaden.

Det tidigare skråväsendet vara ett privilegium med hantverksmästare inom t.ex. skrädderi, guldsmeder, skomakare och sotare var tydliga oligopol eller rent av monopol i mindre städer. Även inom glasmästeri, bageri och möbeltillverkning rådde oligopol under lång tid i Sverige

Nackdelar med oligopol

Oligopol = Högt pris

När det endast finns ett fåtal oligopolister inom en bransch och dessa är vinstdrivande är det lätt för dem, omedvetet eller medvetet, inte konkurrera med priset i första hand. Detta innebär att kunderna på en oligopolmarknad får betala ett högre pris jämfört med om marknaden hade bra konkurrens från flera företag. Apoteksmarknaden när den avreglerades visade sig detta tydligt.

Orsakerna till oligopolet kan vara ett de stora aktörerna undviker att irritera konkurrenten genom att försöka stjäla kunder av denna, erbjuder liknande produkter, sälja inom någon viss region eller sänka priset lite under konkurrenten.

På en mogen oligopolsmarknad i en marknadsekonomi uppskattas det att du som konsument får betala 5-25% mer i pris än du skulle behöva om konkurrensen var hård. Dessa uppskattningar baseras på de vinster som företagen på oligopolmarknaderna tar ut, t.ex. bankerna eller elbolagen.

Köparoligopol

Oligopolmarknader

Det finns även marknader med ett fåtal stora kunder men många som leverantörer. Denna marknadsform kallas denna form av oligopol istället för oligopsoni

Från monopol till oligopol

Inom områden som tidigare haft statligt monopol och avregleras så förändras nästan alltid monopolet till ett oligopol istället. Detta även om det initialt fanns många aktörer som går dessa samman eller köper upp varandra till ett oligopol skapats. Detta gäller t.ex. för apoteksmarknaden, bilbesiktningsmarknaden eller inom tågbranschen och i framtiden kommer även alkoholmarknaden bli en oligopolmarknad istället.

Exempel på oligopol

Oligopol råder inom många marknader och oligopolen varierar från land till land. Inom en del marknadssegment, t.ex. energimarknaden med el och bensin finns de oligopol i de flesta länderna. Oligopolet kan vara mycket svårt för regeringar eller konkurrensmyndigheter att bryta upp men ibland lyckas de delvis genom att själva gå in på marknaden som t.ex. SBAB gällande lån för bostäder.

Marknader som ofta drabbas av anklagelser rörande oligopol är:

Marknader med Oligopol
 • Bensinmarknaden är ett oligopol av ett fåtal stora aktörer.
 • Banksektorn har fyra storbanker som bildar oligopolet och kallas även de fyras gäng.
 • Livsmedelsbranschen har enbart ett par företag som är helt dominerande inom livsmedelsförsäljningen.
 • Elbranschen består av tre stora aktörer i Sverige.
 • Mobiltelefoni, både när det gäller mobiltelefoner, operativsystem men framför allt gällande mobiloperatörer är oligopolet utbrett.
 • Hemelektronikmarknaden gällande fysiska butiker är ett oligopol men konkurrens finns från näthandeln.
 • Bilbesiktningen var tidigare under statlig kontroll och ägo men efter avregleringen och sammanslagning av bilbesiktningsföretagen återstår några få aktörer som höjt priserna.
 • Asfalts- och bitumenmarknaden består av oligopolistern.
 • Skogs- och massaindustrin kan anses som oligopol.
 • Glödlamporna utsattes länge för ett oligopol (Phoebus kartellen) där livslängden minskades från 2500 till 1000 timmar för lamporna.
 • Gruvnäringen och stålindustrin är i oligopolställning.
 • Byggbranschen ses av många som en tydligt oligopolmarknad.
 • Biografnäringen i Sverige är ett oligopol.

Mer fakta om alla typer av bolag

Här kan du hitta mycket mer intressant information och fakta om alla olika former av bolag men också en del roliga och lustigt om företagsformer.Meny - Alla bolag
Till förstasidan på www.alla-bolag.seHögst upp på sidanLängst ned på sidan
AktiebolagEnsklid firmaJämförNyheter