Alla bolag - Massor med info om alla typer av bolag

Jämför alla former av bolag & företag

Jämför alla former av bolag & företag Här hittar du en jämförelse mellan alla de vanligaste bolagsformerna som finns i Sverige. De vanligaste när man startar ett företag för att förverkliga sin i idé är att bilda ett eget litet aktiebolag eller starta en enskild firma. Tidigare var skillnaden gällande redovisning och kravet på administration ganska stort men efter de förenklingar som Reinfeldts regering gjorde är skillnaden väldigt liten.

Jämförelse mellan bolagsformer

Beskrivning Aktie­bolag Handels­bolag Kommand­it­bolag Enskild Firma Ekonomisk Förening Ideell Förening Europa­bolag
Juridisk person Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja
Antal ägare ≥ 1 ≥ 2 ≥ 2 1 ≥ 3 ≥ 3
Ägarnas ansvar Inget ansvar Ägarna är solidariskt ansvariga Minst en av ägarna, komp­lement­ären, är obegrän­sat ansvarig Personligt ansvarig för avtal och skulder Föreningen ansvarar för skulderna Föreningen ansvarar för skulderna
Registrering Hos Skatte­verket & Bolags­verket Hos Skatte­verket & Bolags­verket Hos Skatte­verket & Bolags­verket Skatte­verket & ev. Bolags­verket Hos Skatte­verket & Bolags­verket Behövs ej
Förkortas AB HB KB
Beskattning Bolags­skatt + ev. kapital­inkomst­skatt + ev. inkomst­skatt Inkomst­skatt + egen­avgifter av överskottet Inkomst­skatt + egen­avgifter av överskottet Inkomst­skatt + egen­avgifter av överskottet Bolags­skatt + ev. kapital­inkomst­skatt + ev. inkomst­skatt Bolags­skatt
Namnskydd Landet Länet Länet Länet Landet Kan skyddas i länet
Skatteform F-skatt F-skatt F-skatt F-eller FA-skatt F-skatt F-skatt
Redovisning Års­redo­visning Års­redo­visning vid juridiska ägare Års­redo­visning vid juridiska ägare Årsbokslut Års­redo­visning Års­redo­visning om omsätt­ning ≥ 3 Mkr
Revisorskrav Bara större aktiebolag Revisor vid juridiska ägare Revisor vid juridiska ägare Nej Revisor Revisor vid omsättning ≥ 3 Mkr
Rätt till vinst Aktie­ägare vid utdelning Enligt avtal Enligt avtal Företag­aren Med­lemmar som återbäring Nej
Kapitalkrav ≥ 50 000 kr ≥ 1 kr för kom­mandit­delägare Nej Nej Kontanter eller arbete Nej
Företrädare Styrelsen Bolags­männen Komp­lement­ärer Före­tagaren Styrelsen Styrelsen
Anställda 0 ⇒ 0 ⇒ 0 ⇒ 0 ⇒ 0 ⇒ 0 ⇒
Kan likvideras Ja Ja Ja Nej Ja Ja
Sjukpennings­grundad inkomst Uttagen lön Överskottet Överskottet Överskottet Uttagen lön Uttagen lön
Organisations­nummer Börjar på 5 Börjar på 9 Börjar på 9 Ägarens person­nummer Börjar på 7 Börjar på 8 Börjar med 5171

Mer fakta om alla typer av bolag

Här kan du hitta mycket mer intressant information och fakta om alla olika former av bolag men också en del roliga och lustigt om företagsformer.Meny - Alla bolag
Till förstasidan på www.alla-bolag.seHögst upp på sidanLängst ned på sidan
AktiebolagEnsklid firmaJämförNyheter