Alla bolag - Massor med info om alla typer av bolag

Vilken bolagsform passar dig när du ska starta bolag?

Bolagsformer som alternativ att Starta Aktiebolag

Det första du ska bestämma i fall du tänker starta ett eget bolag som t.ex. aktiebolag eller handelsbolag är att fundera på vilken bolagsform du vill ha. De vanligaste förekommande bolagsformerna i Sverige är:

 • Att starta ett Aktiebolag kräver minst 50 000 kronor i aktiekapital som kan bestå av kontanta medel och/eller egendom som gagnar företaget.
 • Bankaktiebolag är en speciell typ av aktiebolag som driver bankverksamhet. Dock är reglerna för att starta och driva bankaktiebolag mer omfattande än att starta ett vanligt aktiebolag.
 • Bostadsaktiebolag är inte en bolagsform som förekommer i Europa men i Sverige går det inte att starta denna typ av aktiebolag ännu. Sveriges motsvarighet heter Bostadsrättsförening.
 • En Bostadsförening är inte samma sak som en bostadsrättsförening utan styrs av lagen om ekonomiska föreningar. Som andelsägare i en bostadsförening har du rätt att bo i bostaden, antingen under en begränsad eller obegränsad tid.
 • Bostadsrättsförening, är en typ av ekonomisk förening som syftar till att de har borätt på definierade lägenheter. Ägaren av en borätt har också rättigheten att överlåta bostadsrätten till någon annan fysisk, ibland än juridisk, person för monetär ersättning. Avgiften till bostadsrättsföreningen finansierar underhåll av fastighetens gemensamma utrymmen och fasad samt betalning av räntor och lån som bostadsrättsföreningen har.
 • Ekonomisk förening ska bildas av minst tre medlemmar som ekonomisk gagnas av föreningens verksamhet. Ekonomiska föreningar bygger på ansvarstagande demokrati. Medlemmarna betalar oftast en insats och/eller en årlig medlemsavgift som föreningen bestämmer storleken på. Den ekonomiska föreningens medlemmar är inte personligt ansvariga för skulder. Att driva en ekonomisk förening är enklare att starta än ett aktiebolag och har mindre insyn jämfört med aktiebolag.
 • En Enskild Firma är enklare att starta än att starta ett aktiebolag eftersom det enda du främst ska göra är att skaffa en F-skattsedel hos skatteverk och registrera företag vilket görs på bolagsverket. Båda dessa saker ska du också göra när du startar ett aktiebolag. Ekonomiskt är det dock bättre att starta ett aktiebolag då du inte blir personligt ansvarig för skulder i bolaget samt att skatten blir lite lägre.
 • Enskild näringsidkare passar dig som privatperson som driver och ansvarar till 100% för företaget. Jämfört med att starta aktiebolag är det mycket lättare att starta denna typ av firma. Dock så måste du personligen ansvara skulderna betalas, men du måste särskilja på din och företagets ekonomi. Du kan också ha anställda i denna typ av bolagsform.
 • Ett Enkelt Bolag kan bildas om minst två personer avtalar om samarbete i ett gemensamt bolag. Bolaget tilldelas ett organisationsnummer men är inte en juridisk person utan varje person i bolaget ansvarar personligen. Det är bolagsmännen och inte bolaget som förs in registret hos Bolagsverket.
 • Europabolag kallas även SE-bolag (Societas Europaea) är ett holdingbolag som skall ha bildats genom sammanslagning av minst två publika bolag (i Sverige aktiebolag) från minst två EU-länder. Dessutom skall minst två av de ingående bolagen lyda under olika länders lagstiftning. Aktiekapitalet i ett SE-bolag skall vara minst € 120 000. Bolagsnamnet måste innehålla SE istället för AB som när man startar aktiebolag.
 • Ett Europakooperativ är en bolagsform som liknar en ekonomisk förening. Om kooperativet har sitt säte i Sverige måste det registreras hos Bolagsverket. Namnet på europakooperativet måste börja eller sluta med förkortningen SCE, Societas Cooperativa Europaea.
 • En Europeisk Ekonomisk Intressegruppering är en likhet till ett handelsbolag men som har verksamhet i minst två EU-länder. Grupperingen är inte tvingade att sätta in eget kapital i bolaget med medlemmarna är omsesidigt, obegränsat ansvariga för grupperingens skulder. I namnet skall förkortningen EEIG, European Economic Interest Grouping, ingå.
 • Filial till utländskt företag är en bolagsform som ger utländska bolag möjlighet att bedriva verksamhet i landet utan att starta ett dotteraktiebolag. Ett företag får endast ha en filial men kan ha verksamhet på många ställen. Filialen ingår i det utländska företaget och det utländska företaget ansvarar för filialens avtal och skulder. En filial står under svensk lag samt ska ha egen separat bokföring och årsredovisning.
 • Försäkringsaktiebolag är en aktiebolag som startat i syfte att driva försäkringsverksamhet.
 • Handelsbolag är lämpligt om flera personer ska starta ett bolag men inte vill sätta in aktiekapital som man behöver när man startar aktiebolag. I ett handelsbolag är ägarna ömsesidigt personligt ansvarig för bolagets ekonomi och skulder på samma sätt som i en enskild firma.
 • Holdingbolag är ett bolag som har ett långvarigt intresse i ett eller flera olika självständiga företag. Holdingbolaget är inte en juridisk definition utan är oftast ett aktiebolag som startats enbart för att kunna äga och kontrollera större eller mindre delar i andra bolag, främst aktiebolag.
 • För en Ideell Förening som bedriver näringsverksamhet finns särskild lag som regler den. Organisationsnummer tilldelas av Skatteverket. För att kunna bli en ideell förening måste den ha ett ideellt ändamål som t.ex. välgörenhet, religiöst, politiskt eller vetenskapligt.
 • Ett Kommanditbolag har stora likheter med ett handelsbolag men har kravet på att bolaget har minst en komplementär, bolagsman, som är ansvarig för företagets eventuella skulder. Om komplementären gör en kapitalinsats i bolaget som registreras hos bolagsverket, så kallade kommanditdelägare, kan dessa endast förlora kapitalinsats som de gjort i företaget. Kommanditbolag är inte en jättevanlig företagsform utan oftast startas ett aktiebolag istället.
 • Kooperativ hyresrättsförening är en typ av ekonomisk förening som upplåter hyreslägenheter till medlemmarna. Detta är någonstans mellan bostadsrätt och vanlig hyresrätt.
 • Lagerbolag är ofta ett aktiebolag med namn, organisationsnummer, m.m. som man köper registrerat och klar när man vill starta ett aktiebolag.
 • Medlemsbank är den minst vanliga formen av bolag i Sverige eftersom det endast finns två medlemsbanker, JAK Medlemsbank och Ekobanken. Medlemsbankerna fokuserar på avgifts eller nästa avgiftsfria lån och småskalig ekonomi.
 • Sambruksförening är typ av ekonomisk förening som finns inom jordbruket. En sambruksförening kan registreras hos Bolagsverket om den har minst tre medlemmar samt har stadgar, styrelse och revisorer.
 • Bolagsformen Sparbank kan liknas vid en stiftelse då ägare saknas men står under överinsyn av huvudmän. En sparbank drivs i vinstsyfte men då ägare saknas delas vinsten i enlighet med stadgarna, ofta genom att gynna närområdet, eller reinvesteras i bankrörelsen.
 • Stiftelse som bedriver näring
 • Utländsk banks filial
 • Ömsesidigt försäkringsbolag

Om du bestämt dig för att starta aktiebolag finns det massor med saker som du måste göra, bör göra och kanske vill göra. Denna webbplats www.alla-bolag.se hjälper dig att i kronologisk ordning förklara hur du går tillväga för att starta aktiebolagMer fakta om alla typer av bolag

Här kan du hitta mycket mer intressant information och fakta om alla olika former av bolag men också en del roliga och lustigt om företagsformer.Meny - Alla bolag
Till förstasidan på www.alla-bolag.seHögst upp på sidanLängst ned på sidan
AktiebolagEnsklid firmaJämförNyheter